Ateliér ALEXY & ALEXY vznikol v roku 2006 na pevných základoch dlhoročných skúseností architekta Andreja Alexyho a piatich desaťročí odborného pôsobenia urbanistu Tibora Alexyho. Prierez tvorby charakterizuje množstvo realizovaných stavieb, interiérov a urbanistických celkov, ako aj účasť na domácich a zahraničných súťažiach. Ateliér je viacnásobným držiteľom ocenení ako je napr. CE.ZA.AR, Cena Dušana Jurkoviča a Cena ARCH. Produkuje sviežu, nadčasovú, premyslenú a zároveň užívateľsky prívetivú architektúru, založenú na modernom koncepte pri použití progresívnych materiálov a technológií.

  • architektúra, urbanizmus, verejný priestor, rekonštrukcie, interiéry, dizajn
  • všetky stupne projektovej dokumentácie a realizačné projekty
  • urbanistické štúdie a územné plány miest a obcí
  • autorský a technický dozor
  • komplexné zabezpečenie všetkých súvisiacich profesií
  • konzultačná a poradenská činnosť 
  • výber dodávateľov stavených prác, konštrukcií a materiálov
  • spracovanie investičných zámerov
  • inžinierska činnosť