Ing. arch. Andrej ALEXY
1965, Bratislava
autorizovaný architekt

Ing. arch. Andrej ALEXY
1965, Bratislava
autorizovaný architekt

Študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Začínal v legendárnom Stavoprojekte. V roku 1997 spoločne s architektmi Petrom Eisenreichom, Dušanom Feriancom a Romanom Hájekom založili štúdio AEFH, ktoré sa prepracovalo k hlavným aktérom novej vlny v slovenskej architektúre. V roku 2006 spoločne s otcom, významným slovenským urbanistom Tiborom Alexym konštituovali ateliér ALEXY & ALEXY. V tom istom roku začal pôsobiť aj na Fakulte architektúry STU, kde v roku 2015 obhájil titul hosťujúceho profesora.

Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY, DrSC.
1929, Padarovce
architekt – urbanista

Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY, DrSC.
1929, Padarovce
architekt – urbanista

Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, kde sa vďaka sochárskemu nadaniu ešte ako študent stal asistentom akad. sochára Tibora Bartfaya. Na Fakulte architektúry zostal pôsobiť až do roku 2002 ako dôležitý člen osadenstva a vedenia Katedry urbanizmu a jeden zo zakladateľov tzv. bratislavskej urbanistickej školy. Venoval sa najmä priestorovému formovaniu a humanizácii Bratislavy a iných slovenských miest. Zúčastnil sa na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach, v 1967 získal najvyššie ocenenie v Medzinárodnej súťaži Bratislava - Petržalka a v roku 1971 mu udelili druhé cenu na Medzinárodnej súťaži Wien - Süd. Je držiteľom Ceny Dušana Jurkoviča, laureátom Zlatej medaily SVŠT a Zlatej plakety A. Stodolu. Jeho celoživotné dielo korunuje Cena Emila Belluša 2001.

Ing. arch. Štefan Rafanides
1984, Banská Bystrica
architekt

Ing. arch. Štefan Rafanides
1984, Banská Bystrica
architekt

Súčasťou tímu ALEXY&ALEXY sa stal ešte počas študentských rokov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde promoval v roku 2008. Následne pokračoval na Fakulte architektúry STU. Štúdium ukončil v roku 2010 diplomovým projektom, ktorý získal druhé miesto v súťaži O Cenu Dexia banky.