Ing. arch. Andrej ALEXY
autorizovaný architekt

Ing. arch. Andrej ALEXY
autorizovaný architekt

Študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Začínal v legendárnom Stavoprojekte. V roku 1997 spoločne s architektmi Petrom Eisenreichom, Dušanom Feriancom a Romanom Hájekom založili štúdio AEFH, ktoré sa prepracovalo k hlavným aktérom novej vlny v slovenskej architektúre. V roku 2006 spoločne s otcom, významným slovenským urbanistom Tiborom Alexym konštituovali ateliér ALEXY & ALEXY. Zároveň pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu STU ako hosťujúci profesor vo vertikálnom ateliéri Alexy/Bogár. 

Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY, DrSC.
1929, Padarovce - 2018, Bratislava
architekt – urbanista

Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY, DrSC.
1929, Padarovce - 2018, Bratislava
architekt – urbanista

Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, kde sa vďaka sochárskemu nadaniu ešte ako študent stal asistentom akad. sochára Tibora Bartfaya. Na Fakulte architektúry zostal pôsobiť až do roku 2002 ako dôležitý člen osadenstva a vedenia Katedry urbanizmu a jeden zo zakladateľov tzv. Bratislavskej urbanistickej školy. Venoval sa najmä priestorovému formovaniu a humanizácii Bratislavy a iných slovenských miest. Zúčastnil sa na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach, v 1967 získal najvyššie ocenenie v Medzinárodnej súťaži Bratislava - Petržalka a v roku 1971 mu udelili druhú cenu v Medzinárodnej súťaži Wien - Süd. Je držiteľom Ceny Dušana Jurkoviča, laureátom Zlatej medaily SVŠT a Zlatej plakety A. Stodolu. Jeho celoživotné dielo korunuje Cena Emila Belluša 2001.

Ing. arch. Elena ALEXY, PhD.
architektka

Ing. arch. Elena ALEXY, PhD.
architektka

Po skončení štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave sa na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied venovala výskumu v oblasti dejín slovenskej architektúry 20. storočia. Na TU Wien - Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege absolvovala vedeckú stáž. Paralelne sa venuje architektonickému žurnalizmu a edičnej činnosti. V rokoch 2004-2013 bola šéfredaktorkou slovenského vydania švajčiarskeho časopisu Atrium a v roku 2021 viedla kritický časopis ARCH o architektúre a inej kultúre. Je autorkou a editorkou viacerých publikácií o súčasnej slovenskej architektúre.     

Tím

Erik JAKEŠ
Matej HORVÁTH
Ľubomíra PILIPOVÁ
Laura ZÁHORANOVÁ
Matúš BLAŽÍČEK
Veronika SLANIČANOVÁ

Bývalí spolupracovníci

Roman ROSINA
Štefan RAFANIDES
Martin BUJNA
Miroslav JOŠT
Viktor KASALA
Lucia PROCHÁZKOVÁ
Marek KOPP
Matúš DROBERJÁR
Michal PRŠO
Lukáš ORIHEL
Igor LAUKO
Tomáš ABRAMOVIĆ
Soňa ŠMELKOVÁ
Zuzana ŠVIKRUHOVÁ
Radka ŠVECOVÁ
Róbert HNÁT
Matej HAUSKRECHT
Pavol JARAB + ďalší