Ing. arch. Andrej ALEXY
autorizovaný architekt

Ing. arch. Andrej ALEXY
autorizovaný architekt

Študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Začínal v legendárnom Stavoprojekte. V roku 1997 spoločne s architektmi Petrom Eisenreichom, Dušanom Feriancom a Romanom Hájekom založili štúdio AEFH, ktoré sa prepracovalo k hlavným aktérom novej vlny v slovenskej architektúre. V roku 2006 spoločne s otcom, významným slovenským urbanistom Tiborom Alexym konštituovali ateliér ALEXY & ALEXY. Zároveň pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu STU ako hosťujúci profesor vo vertikálnom ateliéri Alexy/Bogár. 

Ing. arch. Elena ALEXY, PhD.
architektka

Ing. arch. Elena ALEXY, PhD.
architektka

Po skončení štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave sa na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied venovala výskumu v oblasti dejín slovenskej architektúry 20. storočia. Na TU Wien - Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege absolvovala vedeckú stáž. Paralelne sa venuje architektonickému žurnalizmu a edičnej činnosti. V rokoch 2004-2013 bola šéfredaktorkou slovenského vydania švajčiarskeho časopisu Atrium a v roku 2021 viedla kritický časopis ARCH o architektúre a inej kultúre. Je autorkou a editorkou viacerých publikácií o súčasnej slovenskej architektúre.     

Koncepčný tím

Andrej ALEXY
Erik JAKEŠ
Matej HORVÁTH
Ľubomíra PILIPOVÁ

Projekčný tím

Miroslav DOBRUCKÝ
Peter BEZÁK
Marek BUKOVIANSKY
Gabriela HEFFNEROVÁ
Ľuboš RODENÁK 

Bývalí spolupracovníci

Roman ROSINA
Štefan RAFANIDES
Martin BUJNA
Miroslav JOŠT
Viktor KASALA
Lucia PROCHÁZKOVÁ
Marek KOPP
Matúš DROBERJÁR
Michal PRŠO
Lukáš ORIHEL
Igor LAUKO
Tomáš ABRAMOVIĆ
Soňa ŠMELKOVÁ
Zuzana ŠVIKRUHOVÁ
Radka ŠVECOVÁ
Róbert HNÁT
Matej HAUSKRECHT
Pavol JARAB + ďalší