Nová Myjava 1. cena
11. April 2023

Myjava si na hľadanie riešenia, čo s opusteným územím zvolilo výborný nástroj - urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov. Prázdnu plochu bez identity sme nahradili päticou obytných domov so zelenými dvormi so sľubnými predpokladmi na vznik zdravého komunitného života. Domy v uličnej línii navzájom prepája krytá kolonáda, ktorá pomáha dotvárať aktívny parter. Bývanie, obchody, služby, šport a relax – Nová Myjava sa má stať prvou modernou štvrťou a vedenie mesta do nej vkladá veľké nádeje aj v kontexte prilákania dobrého investora.