Vertikálny ateliér ALEXY/BOGÁR
28. November 2019

Fakulte architektúry STU v Bratislave sa vďaka odhodlaniu dekana Pavla Gregora a jeho akčného tímu prodekanov konečne podarilo konštituovať systém tzv. vertikálnych ateliérov. Ich šéfovia tak na škole vyvárajú akési mikroškoly architektúry, v ktorých prebieha spoločná výučba ateliérovej tvorby štvrtákov, piatakov a diplomantov. Každý ateliér je tým pádom iný, s vlastným prístupom k tvorbe a k premýšľaniu o význame a podstate profesie architekta. Ateliér Alexy Bogár vznikol spontánne na základe priateľstva, ale aj podobného profesijného a osobnostného nastavenia oboch hlavných aktérov.

Vertikálny ateliér Alexy Bogár

Rozhovor Alexy Bogár