Manuál rozvoja územia Petržalka City
27. January 2021

Projektom Petržalka City sa zaoberáme už minimálne 10 rokov. Veľké územie si žiada veľké plány, a tie treba poriadne domyslieť. K masterplánu, ktorý vznikol v našom ateliéri, sme preto pridali obsiahly manuál o urbanistických, ale aj architektonických a krajinárskych princípoch koncepcie tohto územia, tak, aby sa zabezpečila ideová, priestorová a funkčná udržateľnosť vízie rozvoja. Cca 100 stranový manuál má 9 kapitol a zaoberá sa viacerými vrstvami projektu, od urbanizmu a verejných priestorov, cez architektúru objektov a mobilitu, až po zelenú a modrú infraštruktúru.