Lego Mondrian
16. July 2018

Bytový dom Mondrian v Bratislave nám už priniesol mnoho radostí. Skvelé zadanie a investora, ocenenia, články, publicitu. A podľa všetkého robí radosť aj Paľovi, ktorý býva oproti a denne sa naň pozerá. Až tak, že ho poskladal z lega. Ctíme jeho zručnosť, aj náklonnosť k našej architektúre. Paľo, ďakujeme!