Dve školy, dva ateliéry
22. June 2022

Spoločným menovateľom komorne ladenej výstavy dvoch akademických vertikálnych ateliérov bol záujem o prieskum alternatív ako pristupovať k revitalizácii okrajových alebo problematických mestských území a priemyselných areálov, ktoré čelia sústavným likvidačným tendenciám, hoci skrývajú nejednu hodnotnú architektonickú alebo urbanistickú stopu. Nosičom prezentovaných projektov boli monumentálne vertikálne bannery v čisto čierno-bielej vizualite v jednotnej grafickej koncepcii.   

Galéria Umelka, Bratislava
Kurátorka: Monika Mitášová
Grafický dizajn: Martin Derner
Vernisáž: 21. 06. 2022