Česká a slovenská architektúra v Jízdárne Pražského hradu
10. October 2023

Modely objektov Nike (pôvodne ČOVSPOL) v Mlynskej doline v Bratislave z roku 2002 a súťažného návrhu radnice pre Podunajské Biskupice z roku 1997 sa na výstave stali súčasťou sekcie Kronika českej a slovenskej architektúry, ktorá dokumentuje viaceré zaujímavé momenty na domácej scéne za posledných tridsať rokov. Oba projekty sa v čase svojho vzniku zaradili medzi reprezentantov novej vlny slovenskej architektúry, ktorá sa ostro vyhranila voči bujnejúcemu podnikateľskému baroku začiatku 90. rokov minulého storočia a ideovo rezonovala s vizualitou a zásadami neskorej moderny. Dnes sú spomienkou na krásne časy, keď sa bývalí spolužiaci Andrej Alexy, Peter Eisenreich, Dušan Ferianc a Roman Hájek (alias AEFH) odhodlane púšťali do prvých spoločných návrhov a spisovali manifesty pre lepšiu budúcnosť architektúry na Slovensku.

https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/ceska-a-slovenska-architektura-12568