Centrum tradičnej kultúry Detva 2. cena
18. July 2023

Naša koncepcia budúcej podoby tejto inštitúcie vychádzala z presvedčenia, že to, čo je dôležité uchovať a rešpektovať, je lokálna urbanistická štruktúra pôvodnej časti Detvy, ale architektonický výraz si už môže dovoliť jemný posun smerom k súčasnosti. Naše riešenie dvoch domov a dvora zároveň zohľadňuje požiadavku low-cost projektu a aplikuje viaceré opatrenia v prospech klimatickej prívetivosti.