Cena Tibora Alexyho
20. December 2023

Cena za urbanizmus, ktorá dlho niesla málo komunikatívny názov Cena ZUUPS (cena Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku) sa mení na Cenu Tibora Alexyho. Spolok architektov Slovenska týmto aktom kompletne zjednotil pomenovanie všetkých udeľovaných ocenení a k významných hrdinom architektúry sa popri Dušanovi Jurkovičovi, Emilovi Bellušovi, Martinovi Kusému a Jozefovi Lackovi pridal aj významný urbanista Tibor Alexy. 

Profesor Tibor Alexy na sklonku života vyjadril obavu, či celoživotné úsilie tria priekopníkov slovenského urbanizmu AKT – čiže Alexy Kavan Trnkus, nezostane bez nasledovníkov. Premenovanie ocenenia je gestom oživenia odkazu na tento fenomén slovenského urbanizmu druhej polovice 20. storočia pozoruhodný najmä vyváženým prepájaním pedagogickej činnosti, výskumu a praxe. Architektonická kancelária Alexy&Alexy, ktorú Tibor Alexy spoluzakladal, sa hlási k jeho „škole“ a vo svojich projektoch naďalej rozvíja zdedené poznatky a urbanistické postupy.