BRATISLAVA. Architektúra 2010+
2. July 2019

Spolok architektov Slovenska sa rozhodol pripraviť sériu výstav ako obhliadnutie sa za architektúrou, ktorá sa zrodila v jednotlivých regiónoch Slovenska v druhej dekáde 21. storočia. Výstavy prezentujú to najlepšie, čo vzniklo po roku 2010. Z väčšej časti sú to diela ocenené či nominované v pravidelných súťažných prehliadkach ako je Cena Dušana Jurkoviča, CE-ZA-AR, Cena časopisu ARCH. Kurátorom bratislavského výberu bol architekt Peter Žalman, ktorý do selekcie zaradil aj našu prácu – obytný súbor Svornosť v Bratislave.

2. 7. – 30. 8. 2019, Spolok architektov Slovenska, Balassov palác, Panská 15, Bratislava